Recruitment Form

01. Personal data

Birthdate

02. Contact details

03. Your expectations

When

04. Education

one

Add

05. Experience

one

od
od
Add

06. Knowledge of languages

Add language

07. Additional information, qualifications, training

08. Additional information

09. Photography

This file is too big. The maximum allowed file size is 512KB.

Administratorem danych osobowych jest Euro-Trade Sp. z o.o. Sp.K. Dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa i ich podanie jest niezbędne w zakresie z nich wynikających (np. imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie wynikają z Kodeksu pracy). Pozostałe dane zawarte w przesłanej aplikacji (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Dane osobowe przesłane w aplikacji przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu jej cofnięcia.
Przesłane dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyrażona została zgoda) do innego administratora danych a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Euro-Trade można kontaktować się pod adresem: Euro-Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Łokietka 155, 31-263 Kraków lub przez e-mail: kod@euro-trade.pl.


Partners

We cooperate with over 1000 Partners. Their trust is the result of our reliability and the excelent results of our cooperation. 
Show

Prizes and awards

Numerous awards
and prizes confirm that we are the reliable Partner.
Show
We use your information – collected through cookies and similar technologies – to improve your experience on our site. I can refuse your agreement by changing settings in your online browser.